Direct naar inhoud

Hoog contrast

Hoog contrast

Toegankelijkheid

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Antwerpen Herdenkt eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 november 2020

De toegankelijkheid van Antwerpen Herdenkt werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1 maart 2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Werkpunt 2

We bieden audiovisuele inhoud aan die niet beknopt is beschreven

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Werkpunt 1

Sommige video’s op onze website hebben geen ondertitels en/of audiobeschrijvingen

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Met name bezoekers met een audititieve beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen december 2021.

 Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet goed bruikbaar voor mensen die kleurenblind zijn. Het gaat om (…).

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

 Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet bruikbaar voor mensen die enkel een toetsenbord kunnen gebruiken

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Te veel sectioning elementen. Het positieve effect gaat verloren als het te veel is. Betekenisvol benoemen en vertalen in vier talen van de website.

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Werkpunt 2

De volgorde van de onderdelen in de broncode is niet logisch. De volgorde waarmee je met de tabtoets door de pagina gaat en de volgorde waarin een screenreader de pagina voorleest, volgen de volgorde van de broncode. De broodkruimel en de social media staan tussen de kop en de inhoud van de pagina. Dat komt niet overeen met de visuele volgorde.

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Werkpunt 3

Koppen en labels zijn soms niet duidelijk en hebben geen begrijpbare tekst.

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers

 • Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen tegen juni 2021.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [info@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.

 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.

 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.

 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.

 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Cookies opgeslagen