Direct naar inhoud

Hoog contrast

Hoog contrast

Open Huizen: verhalen van oorlog vervolging en verzet

Open Huizen

 

 

Verhalen van oorlog, vervolging en verzet

 

 

Scroll

Open Huizen is een jaarlijks herdenkingsweekend om de herinneringen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Tijdens verschillende kleine bijeenkomsten delen vertellers, bezoekers en bewoners verhalen over stadsgenoten. Dat doen ze op de plekken (of in de buurt) waar deze mensen vroeger woonden. Iedereen is welkom om mee te luisteren, te praten en samen te herdenken.

"Wat aan te vangen met al die beladen plekken, met al die littekens in de stad? Het beste antwoord lijkt me initiatieven zoals deze, Open Huizen dus. Blijf onderzoeken, blijf speuren naar getuigenissen, blijf getuigen en vooral: blijf luisteren. Luister aandachtig, laat het tot je doordringen, uit respect, ja, maar vooral om goed te beseffen dat elke mens die sneuvelt in een oorlog, elke mens die omkomt terwijl hij wegvlucht voor oorlogsgeweld of vervolging, die opgesloten wordt of gemarteld, een mens is zoals wij. Denk nooit dat het minder erg is voor andere mensen, dat ze de pijn minder voelen, dat de wanhoop minder aan hen vreet, dat ze de rampspoed ‘gewend’ zijn. We zijn allemaal mensen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we verlangen allemaal naar liefde, veiligheid, erkenning. Als we dat ten volle beseffen, als we ons bewust zijn van wat in het Engels ‘our common humanity’ wordt genoemd, dan zullen we hopelijk niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar zorgen. Dan zullen we opkomen voor elkaar en onze nek voor elkaar uitsteken."

  Kristien Hemmerechts op het slotevenement van Open Huizen, 7 mei 2023  

 

Editie 2024

Open Huizen vond plaats op 4 en 5 mei. Gedurende 2 dagen kon je in 6 districten verschillende vertellingen gaan beluisteren, een filmvoorstelling bekijken of een buurtwandeling meedoen. Het slotevenement op zondagavond in het GO! Koninklijk Atheneum werd opgeluisterd met poëzie en muziek, gevolgd door een receptie. 

Hier zijn enkele sfeerbeelden.
 

Ook in 2025 zal Open Huizen in de maand mei plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt later.

Oproep Open Huizen 2025

Nieuwe verhalen altijd welkom

Open Huizen wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden door de verhalen te vertellen van slachtoffers en overlevers. Vertellers, bewoners, familie en stadsgenoten komen samen om deze mensen te herinneren in het huis waar ze woonden of op andere plekken die belangrijk voor hen waren.  

Heb jij ook een verhaal te vertellen?  

Dan kan je misschien meedoen aan de volgende editie van Open Huizen. Om geschikt te zijn voor Open Huizen, moet je verhaal aan enkele voorwaarden voldoen:  

  • Je vertelt het verhaal van een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen op de plaats waar de persoon leefde, onderdook, werkte of schoolliep tijdens de oorlog.
  • Je kent of hebt foto’s, brieven, documenten of voorwerpen … die bij het verhaal horen.  
  • Je bent als verteller emotioneel betrokken door familiebanden, doordat je nu in het huis woont waar het verhaal zich afspeelde of op een andere manier verbonden bent met deze persoon.  
  • Je bent bereid om je verder in het verhaal te verdiepen via extra opzoekingswerk mocht dit nodig zijn.  
  • Je weet in welk district het verhaal zich afspeelde en kent (ongeveer) het adres.   

Wij horen het graag.  

Mail naar openhuizen@antwerpen.be en vertel kort:

  • op welk telefoonnummer we je kunnen bereiken; 
  • of je verhaal (nu al) voldoet aan bovenstaande criteria (ja/nee);
  • wat de korte inhoud is van de gebeurtenissen.

We bellen je ook altijd graag op als je dit niet op mail kan/wil zetten.

Vorige edities

Hoe ging het eraan toe op vorige edities? Lees meer.


Open Huizen is een initiatief van ErfgoedLab Antwerpen, het MAS en het Vredescentrum,
in samenwerking met Kazerne Dossin en diverse lokale partners.

Cookies opgeslagen